top of page

TALENT​

Høsten 2018 startet  Kulturskolen Mjølkefabrikken  et utvidet tilbud til elever med store  ambisjoner.

Dette er et tilbud til spesielt motiverte elever med gode ferdigheter på sitt instrument/fag og som kan tenke seg å bruke mere tid til å utvikle seg innenfor sitt fagområde.

Deltakere til programmet velges ut etter en opptaksprøve og kort samtale. Alder vurderes.

Du trenger ikke være elev ved kulturskolen allerede for å søke.

 

Vi skreddersyr et opplegg for den enkelte elev som blir tatt opp i talentutviklingsprogrammet. Opplegget innebærer utvidet individuell undervisning, undervisning i gruppe, workshops, konserter/forestillinger/utstillinger  samt møter med inspiratorer.

 

Eleven tas opp for et år av gangen og det gjøres en evaluering halvveis i perioden. Man kan søke om å fortsette videre etter et år.

 

Opptak skjer på grunnlag av:

-ferdigheter på eget instrument/fag

-motivasjon og engasjement

-Vilje til egeninnsats

 

Vi søker elver på:

Kunst

Piano

Gitar /Elbass/Kontrabass

Messinginstrumenter

Treblåsinstrumenter

Trekkspill

Sang

Keyboard

Slagverk

Ballett

Teater

Musikal

 

Er dette noe for deg?  Send en e-post til  REKTOR

kulturskolelogo.png
bottom of page