top of page

INFO

Vårsemesteret er fra 1. januar til skoleårets slutt.

Høstsemesteret er fra skolestart i august til 31. desember.

Det skal ikke søkes for hvert semester, hvis man ikke sier opp plassen går den automatisk videre til neste semester.

 

Oppsigelsestid: Hvis man ikke ønsker å beholde elevplassen fra ett semester til det andre, skal plassen sies opp skriftlig innen hhv 1. juni og 1. desember. 

 

For at arbeidet ved kulturskolen skal fungere på best mulig måte, er det viktig at elever og foresatte holder seg godt orientert ved å lese grundig oppslag på skolen og utdelt/utsendt/annonsert informasjon, samt selv søke opplysning i god tid når noe kan være uklart.

Faktura for egenandelen (betaling for elevplass) blir sendt fra kommunen ca oktober og mars.

 

Hvis du får en faktura som du ikke forstår, eller er uenig i, ta kontakt med kulturskolen.

VILKÅR FOR ELEVPLASS

De som tas opp som elever må binde seg for minst ett semester. Elevplassen løper videre fra semester til semester inntil den blir sagt opp eller til eleven er ferdig med videregående skole. Foresatt må re-registrere opplysninger om eleven for hvert skoleår. Dette gjelder også elever på venteliste.

Elevplassen er personlig og kan ikke overdras til andre, heller ikke søsken. En elev kan ha flere plasser, men kun en som er basert på  individuell undervisning. Dersom man ønsker å si opp plassen, skal dette skje skriftlig innen 1. juni og 1. desember for å slippe avgift for neste semester. 

 

Ved oppstart etter høstferie og vinterferie vil det bli reduksjon i kontingent. Kulturskolen sitt skoleår er 38 uker. Dette vil bestå av kjerneundervisning, men vi har også en del prosjekter og arrangement som elevene enten er deltakende i eller kan være med på som publikummer. Dette regnes som en del av undervisningstilbudet.

 

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningen, og skal gi beskjed til skolen i så god tid som mulig ved for eksempel sykdom. Hvis vi ikke får melding om fravær, blir foresatte bli kontaktet av oss.  Dersom rektor finner at eleven ikke viser nok interesse for faget, kan eleven miste plassen.

Sykdom

Ved sykdom prøver kulturskolen å skaffe vikar. Hvis dette ikke lar seg gjøre, forsøker vi å varsle deg på forhånd om at timen utgår. For å få dette til må vi få beskjed om hvem vi skal ta kontakt med og til hvilke telefonnumre vi kan gi beskjed på dagtid. Dette legges inn i registreringsskjema ved innmelding. Vi forbeholder oss retten til å avlyse undervisning med inntil to ganger per semester. Avlysninger utover dette skal kompenseres med at kontingenten reduseres med kr. 80 per avlyst gang. Hvis eleven selv har fravær skal beskjed sendes til lærer eller kontoret.

 

Foto

Foresatte/foreldre godtar med dette at kulturskolen kan bruke bilder av elevene fra situasjoner som er naturlig ved en kulturskole.

Fabrikkvegen 32, 2849 KAPP

bottom of page