top of page

INFO

Vårsemesteret er fra 1. januar til skoleårets slutt.

Høstsemesteret er fra skolestart i august til 31. desember.

Det skal ikke søkes for hvert semester, hvis man ikke sier opp plassen går den automatisk videre til neste semester.

 

Oppsigelsestid: Hvis man ikke ønsker å beholde elevplassen fra ett semester til det andre, skal plassen sies opp skriftlig innen hhv 1. juni og 1. desember.

Faktura for egenandelen (betaling for elevplass) blir sendt fra kommunen ca oktober og mars.

VILKÅR FOR ELEVPLASS

De som tas opp som elever må binde seg for minst ett semester. Elevplassen løper videre fra semester til semester inntil den blir sagt opp eller til eleven er ferdig med videregående skole. Foresatt må re-registrere opplysninger om eleven for hvert skoleår. Dette gjelder også elever på venteliste.

Elevplassen er personlig og kan ikke overdras til andre, heller ikke søsken. En elev kan ha flere plasser, men kun en som er basert på  individuell undervisning. Dersom man ønsker å si opp plassen, skal dette skje skriftlig innen 1. juni og 1. desember for å slippe avgift for neste semester.

Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningen, og skal gi beskjed til skolen i så god tid som mulig ved for eksempel sykdom. Hvis vi ikke får melding om fravær, blir foresatte bli kontaktet av oss.  Dersom rektor finner at eleven ikke viser nok interesse for faget, kan eleven miste plassen.

 

Foresatte/foreldre godtar med dette at kulturskolen kan bruke bilder av elevene fra situasjoner som er naturlig ved en kulturskole.

 

For at arbeidet ved kulturskolen skal fungere på best mulig måte, er det viktig at elever og foresatte holder seg godt orientert ved å lese grundig oppslag på skolen og utdelt/utsendt/annonsert informasjon, samt selv søke opplysning i god tid når noe kan være uklart.

 

Hvis du får en faktura som du ikke forstår, eller er uenig i, ta kontakt med kulturskolen.

kulturskolelogo.png

Fabrikkvegen 32, 2849 KAPP

bottom of page