XperimenTELTvåren 2014 - SIRKUSTELTET

Kulturskolene i Gjøvikregionen har gått

sammen om prosjektet XperimenTELT.

Vi har anskaffet oss et ekte sirkustelt som skal fylles med

aktiviteter og forestillinger, vekke nysgjerrighet og gi elevene et

annerledes rom å uttrykke og utøve fantasi i. Gjennom verksteder

innenfor scenekunst skal det eksperimenteres og forskes. Det skal

jobbes frem en MANGFOLDIG forestilling som skal vises i vårt

XperimenTELT våren 2014.